AVÍS LEGAL

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades d’identificació del Titular:

Web: https://www.aparthotelgolfbeach.com/
APARTHOTEL GOLF BEACH SA
Domicili: Carretera Platja Pals km 4. 17256-Pals
C.I.F.: A17136482
Telèfon: 972636063
Correu electrònic: info@aparthotelgolfbeach.com
Dades registrals:
_________

2) TERMES I CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS.
El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web.
APARTHOTEL GOLF BEACH SA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment APARTHOTEL GOLF BEACH SA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

Usuari.
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i APARTHOTEL GOLF BEACH SA, com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-los), confereixen la condició d’Usuari. Pel que l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausurat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s’estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d’aquesta.
La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre APARTHOTEL GOLF BEACH SA i l’Usuari.
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i APARTHOTEL GOLF BEACH SA, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
APARTHOTEL GOLF BEACH SA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, APARTHOTEL GOLF BEACH SA no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.
L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de APARTHOTEL GOLF BEACH SA no es dirigeix a menors d’edat. APARTHOTEL GOLF BEACH SA declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents en Espanya (PAIS). APARTHOTEL GOLF BEACH SA no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint EDOR TEAM cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL
A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a APARTHOTEL GOLF BEACH SA indicant:
Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
– Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca APARTHOTEL GOLF BEACH SA i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment qualsevol una altra marca del APARTHOTEL GOLF BEACH SA que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l’exclusiva responsabilitat dels/les mateixos/as.

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILTAT
APARTHOTEL GOLF BEACH SA amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. APARTHOTEL GOLF BEACH SA tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per APARTHOTEL GOLF BEACH SA en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

5) POLÍTICA DE INFORMACIÓ I DE PUBLICITAT COMERCIAL.
APARTHOTEL GOLF BEACH SA es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. APARTHOTEL GOLF BEACH SA, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
APARTHOTEL GOLF BEACH SA es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de APARTHOTEL GOLF BEACH SA que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i APARTHOTEL GOLF BEACH SA, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.
En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens l’indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa continuï realitzant les referides comunicacions.

6) POLÍTICA D’ENLLAÇOS
L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web haurà de saber que:
No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de APARTHOTEL GOLF BEACH SA.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de APARTHOTEL GOLF BEACH SA, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest
A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de APARTHOTEL GOLF BEACH SA.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre APARTHOTEL GOLF BEACH SA i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de APARTHOTEL GOLF BEACH SA dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

7) XARXES SOCIALS.
L’informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials des regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre APARTHOTEL GOLF BEACH SA l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s’estableix en la legislació espanyola.

ReservarBookRéserverReservar